Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

Công ty Luật Gia Phạm là hãng luật hàng đầu tại Việt Nam, đã có trên mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng mua bán. Với tiêu chí phục vụ “đúng đắn, kịp thời, khách quan” chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách:

Nội dung tư vấn hợp đồng

–    Tư vấn, đánh giá mọi khía cạnh pháp lý của hợp đồng để đảm bảo đầy đủ điều kiện về hình thức cũng như nội dung phù hợp với quy định của pháp luật;
–    Cùng thân chủ tham gia đàm phán, thương lượng với đối tác về hợp đồng;
–    Sửa đổi, soạn thảo hợp đồng trên cơ sở nội dung đàm phán giữa các bên tham gia hợp đồng;
–    Thẩm định giá trị pháp lý của các hợp đồng do quý khách hàng soạn thảo hoặc đã ký kết;

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ ngay.

Dịch vụ luật sư tư vấn Soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ luật sư tư vấn Soạn thảo hợp đồng

Tư vấn soạn thảo hợp đồng:

– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế,
– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại,
– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư,
– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự,
– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động,
– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật…
– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;
– Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;
– Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác theo yêu cầu của khách hàng…

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ ngay.

Tham khảo: các Dịch vụ Luật sư khác của chúng tôi.

Tags: , , , ,

Comments are closed.