List/Grid

Tag Archives: xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách

Thông tư 08/2009/TT- BGTVT ngày 23/06/2009

Thông tư 08/2009/TT- BGTVT ngày 23/06/2009

Thông tư 08/2009/TT- BGTVT ngày 23/06/2009 hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa.