List/Grid

Tag Archives: thanh toán

Thông tư 185/2009/TT-BTC ngày 17/09/2009

Thông tư 185/2009/TT-BTC ngày 17/09/2009

Thông tư 185/2009/TT-BTC ngày 17/09/2009 hướng dẫn việc huy động và  quản lý, thanh toán , quyết toán vốnđầu tư cho các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc chương  trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Hàng hóa nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch không được phép thanh toán qua ngân hàng

Hàng hóa nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch không được phép thanh toán qua ngân hàng

Hàng hóa nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch không được phép thanh toán qua ngân hàng, cụ thể như sau:

Thông tư 89/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/10/2008

Thông tư 89/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/10/2008

Thông tư của Bộ Tài chính số 89/2008/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Nghị định của Chính Phủ số 159/2003/NĐ-CP  về cung ứng và sử dụng séc

Nghị định của Chính Phủ số 159/2003/NĐ-CP về cung ứng và sử dụng séc

Nghị định của Chính Phủ số 159/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 về việc cung ứng và sử dụng séc, bao gồm : cung ứng, ký phát, chuyển nhượng, bảo lãnh, thanh toán, truy đòi, khởi kiện và các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến séc do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cung ứng

Luật các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH 11

Luật các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH 11

Luật các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH 11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005  điều chỉnh các quan hệ công cụ chuyển nhượng trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện. Công cụ chuyển nhượng quy định trong Luật này gồm hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác, trừ công cụ nợ dài hạn được tổ chức phát hành nhằm huy động vốn trên thị trường.