List/Grid

Tag Archives: Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.