List/Grid

Tag Archives: quản lý quỹ giải quyết việc làm địa phương

Thông tư số 73/2008/TT-BTC Ngày 01/08/2008

Thông tư số 73/2008/TT-BTC Ngày 01/08/2008

Thông tư số 73/2008/TT-BTC do BộTài Chính ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2008  hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý quỹ Quốc gia về việc làm.