List/Grid

Tag Archives: quản lý hoá chất nguy hiểm

Nghị định số 31/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007

Nghị định số 31/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007

Nghị định số 31/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007 do Chính phủ ban hành quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm.