List/Grid

Tag Archives: Nghị quyết số 138-HĐBT

Thông tư liên bộ tài chính – điện lực số 21-TT/LB ban hành ngày 14-5-1984

Thông tư liên bộ tài chính – điện lực số 21-TT/LB ban hành ngày 14-5-1984

Thông tư liên bộ tài chính – điện lực số 21-TT/LB ban hành ngày 14-5-1984  về việc hướng dẫn việc trích lợi nhuận và thu quốc doanh của các đơn vị,… Read more »