List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 96/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 96/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 96/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 96/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.