List/Grid

Tag Archives: mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư

Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010

Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010

Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng-cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chẩun/năm trở lên.