List/Grid

Tag Archives: Luật Thống Kê

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 do Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

Nghị định của Chính phủ số 40/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2004/NĐ – CP

 Nghị định của Chính phủ số 40/2004/NĐ – CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống Kê