List/Grid

Tag Archives: giám sát biên phòng

Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008

Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008

Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 quy định hoạt động của người, tàu, thuyền Việt Nam, nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và chuyển cảng; thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng và các hoạt động khác liên quan đến an ninh, trật tự; trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.