List/Grid

Tag Archives: biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư 31/2009/TT- BCA ngày 25/05/2009

Thông tư 31/2009/TT- BCA ngày 25/05/2009

Thông tư 31/2009/TT- BCA ngày 25/05/2009 quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện và quy trình cấp, thu hồiđăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư 06/2009/TT- BCA ngày  11/03/2009

Thông tư 06/2009/TT- BCA ngày 11/03/2009

Thông tư 06/2009/TT- BCA ngày 11/03/2009 quy định việc cấp,thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.