List/Grid

Tag Archives: an toàn giao thông đường bộ

Nghị định 27/2010/NĐ-CP ngày 24/03/2010

Nghị định 27/2010/NĐ-CP ngày 24/03/2010

Nghị định 27/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết