List/Grid

Tag Archives: 88/2008/QĐ-UBND

Quyết định 88/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định 88/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định 88/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minhban hành quy định về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh