List/Grid

Tag Archives: 80/2009/NĐ-CP

Nghị định số 80/2009/NĐ-CP ngày 01/10/2009

Nghị định số 80/2009/NĐ-CP ngày 01/10/2009

Nghị định số 80/2009/NĐ-CP ngày 01/10/2009 do Chính Phủ ban hành quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam.