List/Grid

Tag Archives: 63/2004/NĐ-CP

Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2010 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu.