List/Grid

Tag Archives: 62/2010/TT-BTC

Thông tư số 62/2010/TT-BTC ngày 21/04/2010

Thông tư số 62/2010/TT-BTC ngày 21/04/2010

Thông tư số 62/2010/TT-BTC ngày 21/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010.