List/Grid

Tag Archives: 58/2006/NĐ-CP

Nghị định số 58/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006

Nghị định số 58/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006

Nghị định số 58/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, huyện; thành lập xã; mở rộng thị trấn thuộc các huyện: Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Yên Hưng, thị xã Uông Bí và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.