List/Grid

Tag Archives: 51/2000NĐ-CP

Nghị định số 51/2000NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 51/2000NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 51/2000NĐ-CP của Chính phủ  ngày 25 tháng 9 năm 2000 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Dân để thành lập Huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu