List/Grid

Tag Archives: 45/2002/nđ-cp

Nghị định số 45/2002/NĐ-CP

Nghị định số 45/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 45/2002/nđ-cp ngày 12 tháng 4 năm 2002 về việc thành lập các phường thuộc thị xà thái bình và thị trấn thanh nê thuộc huyện kiến xương, tỉnh thái bình