List/Grid

Tag Archives: 45/1999/NĐ-CP

Nghị định số 45/1999/NĐ-CP ngày 01-07-1999

Nghị định số 45/1999/NĐ-CP ngày 01-07-1999

Nghị định số 45/1999/NĐ-CP ngày 01-07-1999 của Chính phủ quy định thành lập thị xã Vị Thanh, đổi tên huyện Vị Thanh thành huyện Vị Thủy và thành lập các phường, xã, Thị trấn thuộc Thị xã Vị Thanh và huyện Vị Thủy, tỉnh Cần Thơ