List/Grid

Tag Archives: 4040/QĐ – UBND

Quyết định số 4040/QĐ-UBND ngày 20/09/2008

Quyết định số 4040/QĐ-UBND ngày 20/09/2008

Quyết định số 4040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh.