List/Grid

Tag Archives: 367/QĐ-TTg

Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/03/2009 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quy định kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã.