List/Grid

Tag Archives: 29/1999/NĐ-CP

Nghị định số 29/1999/NĐ-CP ngày 24-4-1999

Nghị định số 29/1999/NĐ-CP ngày 24-4-1999

Nghị định số 29/1999/NĐ-CP ngày 24-4-1999 của Chính phủ, hướng dẫn việc Thành lập Thành phố PLEIKU thuộc Tỉnh Gia La