List/Grid

Tag Archives: 16/2010/TT-BCT

Thông tư số 16/2010/TT-BCT ngày 16/04/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BCT ngày 16/04/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BCT do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/04/2010 về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.