List/Grid

Tag Archives: 156/2006/NĐ-CP

Nghị định số 156/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 156/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 156/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu.