List/Grid

Tag Archives: 144/2006/NĐ-CP

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định về hình thức họ, hụi, biêu, phường, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những người tham gia họ.