List/Grid

Tag Archives: 114/2010/TT-BTC

Thông tư số 114/2010/TT-BTC ngày 03/08/2010

Thông tư số 114/2010/TT-BTC ngày 03/08/2010

Thông tư số 114/2010/TT-BTC ngày 03/08/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Quán Hầu và Đường Tránh Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.