List/Grid

Tag Archives: 114/2006/NĐ-CP

Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006

Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006

Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 do Chính phủ ban hành quy định các hành vi vi phạm hành chính về dân số và trẻ em; hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền và thủ tục xử phạt.