List/Grid

Tag Archives: 113/2006/NĐ-CP

Nghị định số 113/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Nghị định số 113/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Nghị định số 113/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 do Chính phủ ban hành thành lập thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Tam Kỳ.