List/Grid

Tag Archives: 11/2007/NĐ-CP

Nghị định số 11/2007/NĐ-CP ngày 16/01/2007

Nghị định số 11/2007/NĐ-CP ngày 16/01/2007

Nghị định số 11/2007/NĐ-CP ngày 16/01/2007 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.