List/Grid

Tag Archives: 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT

Thông tư liên tịch 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008

Thông tư liên tịch 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008

Thông tư liên tịch 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của Bộ Tài Chính – Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.