List/Grid

Tag Archives: 10/2007/NĐ-CP

Nghị định số 10/2007/NĐ-CP ngày 16/01/2007

Nghị định số 10/2007/NĐ-CP ngày 16/01/2007

Nghị định số 10/2007/NĐ-CP ngày 16/01/2007 do Chính phủ ban hành thành lập thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cao Lãnh.