List/Grid

Tag Archives: 100/2010/TT-BTC

Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010

Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010

Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.