List/Grid

Tag Archives: 04/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu.