Soạn thảo hợp đồng

Nội dung tư vấn:

– Luật Gia Phạm chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan;
– Luật Gia Phạm nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
– Luật Gia Phạm cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
– Luật Gia Phạm đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
– Luật Gia Phạm thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

 

– Luật Gia Phạm soạn thảo các điều khỏan hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
– Luật Gia Phạm  soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khỏan liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
– Luật Gia Phạm  tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khỏan thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

Các loại hợp đồng:

– Hợp đồng kinh tế,
– Hợp đồng thương mại,
– Hợp đồng đầu tư,
– Hợp đồng dân sự,
– Hợp đồng lao động,
– Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
– Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
– Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
– Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật…
– Hợp đồng li-xăng;
– Hợp đồng mua bán;
– Các loại hợp đồng khác…

Biểu phí luật sư;

Mức phí luật sư được tính toán dựa trên sự phức tạp của yêu cầu công việc và khối lượng công việc thực tế. Phí luật sư sẽ được thông báo sau khi đã làm rõ yêu cầu của bên cần tư vấn.

Liên hệ:

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với:
Luật sư Phạm Thành Long
Tel: 0913553222  
YM: longluatgiapham

Vui lòng gửi Yêu cầu dịch vụ luật sư tại đây.

 

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.