Nghị định số 76/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn Tứ Kỳ, thị trấn huyện lỵ của huyện Tứ Kỳ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thôn An Nhân, thuộc xã Đông Kỳ và thôn La Tỉnh, thuộc xã Tây Kỳ.

– Thị trấn Tứ Kỳ có 476 ha diện tích tự nhiên và 6.722 nhân khẩu. Địa giới hành chính thị trấn Tứ Kỳ: Đông giáp xã Tây Kỳ, xã Văn Tố và xã Tứ Xuyên; Tây giáp xã Đông Kỳ và xã Quang Phục; Nam giáp xã Minh Đức; Bắc giáp xã Đông Kỳ và xã Tây Kỳ.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.