Nghị định số 50/2000/NĐ-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 50/2000/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2000

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HUYỆN LỴ HUYỆN PHÙ CỪ,

TỈNH HƯNG YÊN

 

CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH :

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

 

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Trần Cao (thị trấn huyện lỵ huyện Phù Cừ), tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số xã Trần Cao.

Thị trấn Trần Cao có 472 ha diện tích tự nhiên và 4.745 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của thị trấn Trần Cao : Đông giáp xã Quang Hưng; Tây giáp xã Đoàn Đào và xã Phan Sào Nam; Nam giáp xã Tống Phan và xã Đình Cao; Bắc giáp xã Minh Tân.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

Tags: , , ,

Comments are closed.