Nghị định số 17/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Chia huyện Phù Tiên, thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Hưng Yên và huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Chia huyện Phù Tiên thành huyện Phù Cừ và huyện Tiên Lữ.

– Huyện Phù Cừ có 9.127 ha diện tích tự nhiên và 86.197 nhân khẩu, gồm 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Nguyên Hoà, Tổng Trấn, Tam Đa, Minh Tiến, Tiên Tiến, Nhật Quang, Đình Cao, Tống Phan, Quang Hưng, Trần Cao, Minh Tân, Phan Sào Nam, Minh Hoàng và Đoàn Đào.

Địa giới hành chính huyện Phù Cừ: Đông giáp tỉnh Hải Dương; Tây giáp huyện Tiên Lữ; Nam giáp tỉnh Thái Bình; Bắc giáp huyện Ân Thi và tỉnh Hải Dương.

– Huyện Tiên Lữ có 11.304 ha diện tích tự nhiên và 132.555 nhân khẩu gồm 22 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Lệ Xá, Minh Phương, Cương Chính, Trung Dũng, Thuỵ Lôi, Đức Thắng, Hải Triều, An Viên, Dị Chế, Ngô Quyền, Hưng Đạo, Nhật Tân, Trung Nghĩa, Liên Phương, Thủ Sĩ, Thiện Phiến, Phương Chiểu, Tân Hưng, Hồng Nam, Hoàng Hanh, Quảng Châu và thị trấn Vương.

Địa giới hành chính huyện Tiên Lữ: Đông giáp huyện Phù Cừ; Tây giáp thị xã Hưng Yên và huyện Kim Động; Nam giáp tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam; Bắc giáp huyện Kim Động và huyện Ân Thi.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Hưng Yên:

– Thành lập phường Quang Trung trên cơ sở 48,28 ha diện tích tự nhiên và 7.959 nhân khẩu của phường Lê Lợi.

Địa giới hành chính phường Quang Trung: Đông và Nam giáp phường Hồng Châu; Tây giáp phường Minh Khai; Bắc giáp phường Lê Lợi.

Phường Lê Lợi sau khi điều chỉnh địa giới hành chính còn lại 40,82 ha diện tích tự nhiên và 5.006 nhân khẩu.

– Thành lập phường Hiến Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Hiến Nam.

Phường Hiến Nam có 721,5 ha diện tích tự nhiên và 12.486 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hiến Nam: Đồng giáp huyện Phù Tiên; Tây giáp phường Lam Sơn và sông Hồng; Nam giáp phường Lê Lợi và phường Minh Khai; Bắc giáp huyện Kim Động.

– Thành lập phường Hồng Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Hồng Châu.

Phường Hồng Châu có 383,6 ha diện tích tự nhiên và 5.200 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hồng Châu: Đông và Nam giáp huyện Phù Tiên; Tây giáp sông Hồng; Bắc giáp các phường Minh Khai, Lê Lợi và Hiến Nam.

– Thành lập phường Lam Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Lam Sơn.

Phường Lam Sơn có 752,9 ha diện tích tự nhiên và 6.515 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Lam Sơn: Đông giáp phường Hiến Nam; Tây giáp sông Hồng; Nam giáp phường Minh Khai và phường Hiến Nam; Bắc giáp huyện Kim Động.

3. Thành lập thị trấn Như Quỳnh thuộc huyện Mỹ Văn trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Như Quỳnh.

Thị trấn Như Quỳnh có 650 ha diện tích tự nhiên và 10.825 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Như Quỳnh: Đông giáp xã Lạc Đạo; Tây giáp thành phố Hà Nội; Nam giáp xã Tân Quang và xã Đình Dù; Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.