Nghị định số 108/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CỦA CHÍNH PHỦ

VỀ VIỆC THÀNH LẬP Xà KIM ĐÔNG THUỘC HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NÌNH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay thành lập xã Kim Đông thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trên cơ sở 520 ha diện tích tự nhiên thuộc vùng bãi bồi Cồn Thoi và 2.056 nhân khẩu cư trú trên địa bàn.

Địa giới hành chính xã Kim Đông : Đông giáp đê Bình Minh II (theo mép phía Đông của đê), thị trấn Bình Minh và sông Đáy; Tây giáp xã Kim Trung; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp đê Bình Minh I (theo mép phía Nam của đê),

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

Tags: 

Comments are closed.