Nghị định số 102/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn Khoái Châu, thị trấn huyện lỵ huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Kim Ngưu (gồm 402,79 ha diện tích tự nhiên và 9.662 nhân khẩu) và 10,13 ha diện tích tự nhiên của xã An Vĩ.

– Thị trấn Khoái Châu có 412,92 ha diện tích tự nhiên và 9.662 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Khoái Châu: Đông giáp xã Dân Tiến và xã Tân Dân; Tây giáp xã Bình Kiều; Nam giáp xã Phùng Hưng; Bắc giáp xã An Vĩ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã An Vĩ có 486,43 ha diện tích tự nhiên và 6.700 nhân khẩu. 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ. 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.