Tư vấn về thuế, phí, lệ phí trước bạ nhà – đất

Luật Gia Phạm sẽ hỗ trợ Quý khách trong các vấn đề:
–    Kê khai thuế, phí, lệ phí trước bạ nhà – đất;
–    Tư vấn thuế thu nhập cá nhân trong chuyển quyền sử dụng đất; chuyển quyền sở hữu nhà ở.
–    Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp trong chuyển quyền sử dụng đất; chuyển quyền sở hữu nhà ở.
–    Tư vấn phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở ( xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở;  thế chấp, bảo lãnh, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở .v.v.)
–    Các dịch vụ khác theo yêu cầu của Quý khách.

Vui lòng liên hệ với Công ty Luật TNHH Gia Phạm để được hỗ trợ trực tiếp.

 

Tags: , ,

Comments are closed.