Dịch vụ tư vấn thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Khi sử dụng dịch vụ xin cấp Giấy phép tại Luật Gia Phạm, quý Khách hàng sẽ được thực hiện các dịch vụ và hưởng các ưu đãi sau:

1. Tư vấn pháp lý cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép:

Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

– Tư vấn hành lang pháp lý cho quý khách hàng trước khi xin giấy phép;

– Tư vấn điều kiện cấp giấy phép;

– Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép;

–  vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin cấp giấy phép;

– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Thay mặt, đại diện cho quý khách hàng hoàn tất các thủ tục có liên quan đến hoạt động xin cấp Giấy phép:

– Tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép cho khách hàng theo các biểu mẫu do pháp luật quy định trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu mà khách hàng cung cấp, chuẩn hóa hồ sơ;

– Đại diện cho quý khách hàng tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để nộp, rút và nhận kết quả Hồ sơ xin cấp giấy phép;

– Luật Gia Phạm đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đảm bảo tính chính xác và tiến độ cho quy khách hàng.

3. Ưu đãi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ:

– Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua Email, hoặc Website)

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ và trợ giúp quý khách hàng trong quá trình sử dụng giấy phép.

Hãy liên hệ với Luật Gia Phạm  để được tư vấn chuyên nghiệp và phục vụ tốt nhất.

Hà Nội: 04.3537.4748
Tp. Hồ Chí Minh: 08.39292.836
Tags: , ,

Comments are closed.