List/Grid

Tag Archives: xin cấp

Hỗ trợ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hỗ trợ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay, nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (làm sổ đỏ) ngày càng nhiều.Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ tục xin cấp sổ đỏ, nhiều người gặp khó khăn, vướng mắc khiến quá trình bị kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.