List/Grid

Tag Archives: xe buýt

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009 do UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.