List/Grid

Tag Archives: Xây dựng hệ thông tin

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ Giao thông vận tải ban hành về việc cho phép lập dự án đầu tư “Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng”.