List/Grid

Tag Archives: xử phạt vi phạm viễn thông

Nghị định số 142/2004/NĐ-CP

Nghị định số 142/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.