List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 186/2010/TT-BTC

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư.