List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT

Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT ngày 01/08/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT ngày 01/08/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT ngày 01/8/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.