List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 05/2010/TT-BT

Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe.